ការទូទាត់ - Cofttek

Payment

សូមស្កេនលេខកូដ QR ឬចុចប៊ូតុងដើម្បីបញ្ចប់ការទូទាត់។

Bitcoin
អេធើរ
Tether USD (ERC20)
Tether USD (Tron/TRC20)
រូបតំណាងការទូទាត់ 2

 - ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីធនាគារ

ឈ្មោះធនាគារ ធនាគារ OCBC
អាស័យ​ដ្ឋាន​ធនាគារ 65 Chulia Street, OCBC Centre, Singapore 049513
លេខ​កូដ​រហ័ស OCBCSGSGXXX
លេខកូដធនាគារ 7339
ឈ្មោះគណនី OCBC COFTTEK HOLDINGS Limited
លេខគណនី OCBC 601221880201
អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន ផ្ទះល្វែង/RM C1 4/F SUMMIT BUILDING 30 MAN YUE Street HUNG HOM, Hong Kong, China